Stylage Bi-SOFT

Stylage Bi-SOFT är en nyutvecklad injektionsspruta från Laboratoires Vivacy.
För behandlare ger den nya sprutan större precision, komfort samt kontroll och är speciellt utformad för att underlätta injektioner samt aspirationtest.

Den här produkten säljs enbart till utvalda kunder. Kontakta oss nedan för mer information.

Kontakta oss