Melablock HSP SPF30

Melablock HSP SPF30 – Kraftfullt Solskyddsmedel

• Reflekterar UV (fysisk blockering)
• Absorberar UV-energi (kemisk blockering)
• Antioxidant (Blockering av fria radikaler)
• Skyddar hudproteiner från upphettning under soltemperatur

Den här produkten säljs enbart till Mediceras avtalskunder. Kontakta oss nedan för mer information.

Kontakta oss