Infuzion System

Infuzion System är en helt ny nålfri behandlingsmetod där hyaluronsyra förs ner djupt i huden med hjälp av ström och en roller.

Till Hemsidan