Desinfiltral

Desinfiltral används för att rätta till felbehandling med fillers.

Desinfiltral (Hyaluronidase injektionsvätska) löser upp Hyaluronsyran (fillern) omedelbart efter injicering.

Den här produkten säljs enbart till utvalda kunder. Kontakta oss nedan för mer information.

Kontakta oss