Dermeo CaviFast2

CaviFast2 från Dermeo är en multifunktionell apparat.

Den kan utföra både kavitation & radiofrekvensbehandlingar som reducerar antalet fettceller.
CaviFast2 kan även behandla celluliter.

Kontakta oss