https://www.medicera.com/wp-content/uploads/2017/07/om-foretaget-banner-4.jpg

Om Medicera

Om Medicera

Medicera har verkat i den estetiska branschen sedan 2007 där vi utvecklar och distribuerar innovativa estetiska lösningar med låga risker. Martin och Martina Richter är företagets grundare och har tillsammans mångårig erfarenhet och ett unikt kontaktnät i branschen världen över. Det gör att Medicera ligger i framkant vad gäller det absolut senaste inom estetisk skönhet. Vi är exklusiv distributör i Skandinavien av flera ledande varumärken inom medicinteknik och estetik.

Mediceras sex produktområden är:

Medicera som är Nordens ledande leverantör av estetiska produkter, arbetar bara med de mest innovativa och säkra produkterna på marknaden med bakomliggande forskningsstudier. Och vi lägger ner extra mycket arbete för att du som kund skall kunna känna dig trygg i ditt val av utrustning och i ditt arbete med våra produkter. Vårt mål är att bli ledande leverantör och distributör inom den estetiska skönhetsbranschen.

Vision & uppdrag

Vår vision är att Medicera ska vara en terapeutisk medicinsk estetisk konceptleverantör i Skandinavien.

Vårt uppdrag är att vara en medicinsk estetikutvecklare genom att engagera oss i estetisk- och skönhetsforskning och tillhandahålla innovativa koncept för att uppnå optimala resultat.

Kärnvärderingar

Medicera strävar efter att fira framgång med våra intressenter, våra anställda och våra leverantörer genom följande kärnvärden:

Intressenter – Resultat
Vi strävar efter att tillhandahålla resultatorienterade koncept till våra intressenter med snabb service och utmärkt kompetens.

Personal – Respekt
Vi strävar efter att hysa ömsesidig respekt bland personalen genom att lyssna och ta hand om varandra.

Leverantör – Tillförlitlighet
Vi strävar efter att samarbeta med pålitliga leverantörer för att bygga långsiktiga relationer baserade på produktkunskap och kvalitet för att uppnå lönsamma affärsverksamheter.

Socialt ansvar
Medicera är också ett företag som visar socialt ansvar genom att involvera och stödja samhällsprojekt som t ex Kindball. Vi uppmuntrar också ömsesidig respekt bland personalen genom att lyssna och ta hand om varandra för att göra arbetsmiljön tillförlitlig, stressfri och njutbar.

Vi hoppas att när företaget växer, så kommer personalen, som är vår viktigaste och största tillgång, också att växa med oss.

» Vi som arbetar på Medicera