Försäkringar

Medicera har tagit fram en försäkring för dig som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar.
Ditt försäkringsbelopp är 2.000.000 SEK per skada och maximalt 4.000.000 SEK per år.
Årspremie: 2.900 SEK, Halvårspremie 1.500 SEK.

Information om patientförsäkring:

Försäkringstagare: Legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor som utför kroppsbehandlingar som innefattar injektioner direkt i huden eller djupare, med syfte att förändra utseendet på en konsument.
Endast fysiska personer som certifierats av REBS (Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige) kan teckna en behandlingsförsäkring.

Försäkringsförmedlare: Åkerman & Partners AB, Pilegårdsvägen 4, 239 42 Falsterbo, Tel.nr. 0707-998989, E-post: info@akermanpartners.se

Hur du blir certifierad av REBS

Kriterier

Du är legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Du har genomfört minst 2 kurser på Inject Academy där hands-on training ingår och klarat alla moment. Därtill är du bunden enligt avtal att följa de etiska reglerna.

För att årligen förnya din certifiering hos REBS skall du kunna uppvisa skriftligt bevis på workshop från Inject Academy, Lab. Vivacy, Allergan, *BTS eller Galderma. **

Certifieringen gäller ett år och förnyas om fortbildning sker.

*Beauty Through Science.

**Vi erkänner, likt flera Europeiska länder CME-poäng utfärdade av våra partners IMCAS (International Master Course on Aging Skin) och AMWC (Anti-Aging Medicine World Congress). Dessa kan du tillgodoräkna dig för ett årligt certifikat från REBS.

Så här söker du vår försäkring

1. Ladda ner ansökningsblanketten och villkor. Klicka här för att ladda ner.

2. Fyll i och signera ansökan och ta kopia på ditt REBS certifikatet för 2018.

3. Skanna och e-posta din ansökan med certifikatet till både:

– Försäkringsförmedlare Åkerman & Partners – info@akermanpartners.se
– Försäkringsbolaget Riskpoint – injection@riskpoint.eu

Riskpoint kommer efter godkännande skicka dig:

– Försäkringscertifikat,
– Försäkringsvillkor,
– Premiefaktura

Vid frågor om försäkringen kontakta:

Magnus Åkerman, vår försäkringsförmedlare Åkerman & Partners AB

Mobil: 0707-99 89 89

Mail: info@akermanpartners.se

Rekommendation

Om du ännu inte är certifierad uppmanar vi dig att gå utbildningen så att du blir certifierad och därmed får möjlighet att teckna försäkringen.

Varmt Välkommen!