Försäkringar

Medicera har tagit fram en patientskadeförsäkring för dig som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar.
Ditt försäkringsbelopp är 2.000.000 SEK per skada och maximalt 4.000.000 SEK per år.
Årspremie: 2.900 SEK, Halvårspremie 1.500 SEK.

Information om behandlingsskadeförsäkringen

Försäkringstagare: Legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterska som utför kroppsbehandlingar som innefattar injektioner direkt i huden eller djupare, med syfte att förändra utseendet på en konsument.
Endast fysiska personer som certifierats av REBS (Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige) kan teckna en behandlingsförsäkring.

Försäkringsperiod: Helår. 1 januari – 31 december. Möjlighet ansluta sig under året. Tecknas försäkring före 1 juli debiteras helårspremie.
Tecknas försäkringen fr.o.m. 1 juli debiteras 1.500 SEK.

Försäkringsbelopp: 2.000.000 SEK per skada och maximalt 4.000.000 SEK per år per försäkringsår och per försäkringstagare.

Årspremie: 2.900 SEK, Halvårspremie: 1.500 SEK, Självrisk: 9.000 SEK
Förfallodag: 31 december
Försäkringsställen: Var som helst i Sverige

Försäkrad verksamhet: Legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterska som i tjänsten utför kroppsbehandlingar som innefattar injektioner med syfte att förändra utseendet, med produkter och utrustning godkända av New Medic Era AB.

Injektionsskador som medfört betydande hälsorisk som kan resultera i överföring av smitta, ge svåra skador, kan leda till svåra sjukdomar eller ge bestående men. Man har således inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte lett till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation.

Försäkringsförmedlare: Åkerman & Partners AB, Pilegårdsvägen 4, 239 42 Falsterbo, Tel.nr. 0707-998989, E-post: info@akermanpartners.se

Försäkringsgivare: RiskPoint AB genom Allied World Assurance ( Europe ) Ltd, Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm, Sverige, Tel.nr 08-666 10 60, E-post: info@riskpoint.se

Skadeanmälan: RiskPoint A/S, Hammerens gade 6, DK-Köpenhamn K, Tel. +45 33 38 13 30, Fax +45 33 38 13 39, E-post: claims@riskpoint.eu

Försäkringsvillkor: Estetisk Injektionsskadeförsäkring RP1:1

Villkorsbeteckning: Försäkringen omfattar skyldighet utge ersättning för injektionsskada enligt villkoret. Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och för er talan vid rättegång och utbetalar eventuell ersättning.

Denna momentbeskrivning är endast en kortfattad information. Observera att det fullständiga villkoret kommer att ligga till grund för reglering av inträffad skada.

Hur du blir certifierad av Rebs

REBS (Rådet för Estetiska Behandlingar i Sverige) grundades för att säkra den estetiska branschen i Sverige och ge konsumenter möjligheten att hitta kvalificerade behandlare.

På REBS hemsida www.rebs.se kan konsumenter som söker en säker behandling hitta REBS certifierade behandlare.

Kriterier

Du är legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Du har genomfört minst 2 kurser på Inject Academy där hands-on training ingår och klarat alla moment. Därtill är du bunden enligt avtal att följa de etiska reglerna.

För att årligen förnya din certifiering hos REBS skall du kunna uppvisa skriftligt bevis på workshop från Inject Academy, Lab. Vivacy, Allergan, *BTS eller Galderma. **

Certifieringen gäller ett år och förnyas om fortbildning sker.

*Beauty Through Science.

**Vi erkänner, likt flera Europeiska länder CME-poäng utfärdade av våra partners IMCAS (International Master Course on Aging Skin) och AMWC (Anti-Aging Medicine World Congress). Dessa kan du tillgodoräkna dig för ett årligt certifikat från REBS.

Så här går du tillväga för att ansöka om vår försäkring

Kontakta oss, New Medic Era AB, på info@medicera.com och be oss maila ansökningsblanketten och villkor till din mailadress;

Fyll i och signera ansökan och ta kopia på ditt REBS certifikatet för 2018

Skanna och maila din ansökan med certifikatet till både
– Försäkringsförmedlare Åkerman & Partners – info@akermanpartners.se – Försäkringsbolaget Riskpoint – injection@riskpoint.eu

Riskpoint kommer efter godkännande skicka dig; – Försäkringscertifikat,
– Försäkringsvillkor,
– Premiefaktura

Vi kommer därefter att fakturera dig 995 SEK exkl. moms för vår årliga administrationskostnad för både certifiering och försäkring.

Vid frågor om försäkringen kontakta

Magnus Åkerman, vår försäkringsförmedlare Åkerman & Partners AB
Mobil: 0707-99 89 89
Mail: info@akermanpartners.se

Om du ännu inte är certifierad uppmanar vi dig att gå utbildningen så att du blir certifierad och därmed får möjlighet att teckna försäkringen.