Infuzionmöte med teknikerna

Nu är vi nästan upp i femtio Infuzionbehandlare i Sverige. Alla apparater är slut och vi väntar på ny leverans.

Ska bli spännande att träffa det franska teamet i veckan som utvecklat Infuzion och gå igenom nya planer vi har tillsammans. Infuzion är bara början på injektionsfria behandlingar. Evolutionen har börjat och det är hudterapeuterna vi har att tacka.